Plan. Analiz. Tasarım. Uygulama.
Image link
Bütçe Planlaması
Belirlenen gereksinimlerin maliyet analizleri yapılır. Orta ve uzun dönemde getireceği faydanın mevcut duruma sağlayacağı avantajlar raporlanır.